išdoroti

išdoroti
išdoróti tr. 1. refl. tr. susitvarkyti, pasiruošti: Išsidorojom klojimą, rytoj vešim rugius Š. 2. išdarinėti paskersto gyvulio mėsą, išmėsinėti: Paskerdė ir išdorójo kiaulę Brž. Išdoróti vidurius 83. Nupeštą ir išdorotą vištą įdėti į prikaistuvį . 3. ištekinti: Matė savo dukras jau išdorójo, t. y. ištekdino J. Labiau nuvargsi, labiau nuilsi, kol mane išdorosi (d.) Grž. \ doroti; apdoroti; išdoroti; nudoroti; sudoroti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • apdoroti — tr. 1. sutvarkyti, paruošti: Gryčią šluoti ir apdoroti A.Baran. Dabar sienas apdorok Tr. Namie palikom viską apdoroję, galim ramiai viešėti Jž. Dėvi gražiai, plaukai, barzda dailiai apdoroti Vd. | Apdorok (aprenk) gerai sūnų, kad nesušaltų Tr. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • doroti — doroti, oja, ojo tr. 1. tvarkyti, ruošti: Ilgai nebuvo kam gaspadorystė doroti: kai tėvas mirė, vaikai buvo maži Ds. Užsimanė pats savo daržą doroti ir agurkus sodinti Blv. Kai bus laiko, galėsi pradėt patalus dorot Tr. Namiškiai jau baigė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gletarnoti — glẽtarnoti, oja, ojo 1. tr. volioti rankose limpamą daiktą, termenti: Žiūrėk, vaikas purvą glẽtarnoja Žl. Glẽtarnoji glẽtarnoji žuvis – nemoki išdoroti Žl. 2. intr. lipti, veltis: Rytoj maž ir neglẽtarnos kelias Sdk. | refl.: Šiandien akėti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištaisyti — ištaisyti; Q8, H158, R41, MŽ55, Sut, I, N, M, L, LL203 1. tr. NdŽ, KŽ pašalinti gedimus, padaryti vėl tinkamą naudotis: O grioviukas koks, matai, ka priauga – turi ištaisyt aną, turi grantį (skaldą) nupilt Škn. Kilimą ištaisiaũ (išvaliau) – kaip …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištvarkyti — 1. tr. Slk padaryti tvarkingą, sutvarkyti: Ramutė atvažiav[o], tai ištvar̃kė visur kambarius Pv. Iššluotà, ištvarkyta – žiuba visi pašaliai Krš. | Kol stalus ištvar̃kė, išnešiojo, ilgai dirbos Krš. | refl. tr.: Išsitvarkiaũ viską, išsimazgojau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudoroti — tr. 1. sutvarkyti nuimant, nukraustant: Nudorok stalą (nuimk indus, staltiesę) Ldk. Nudorok suolą (nuvalyk, atimk nereikalingus daiktus) J.Jabl. ^ Jei moki vogti, tai mokėk ir nudoroti (paslėpti) Ds. 2. nuvalyti (derlių): Kol geras oras, reikia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutaisyti — Š, Rtr, KŽ; N 1. tr. pašalinti gedimus, padaryti tinkamą naudotis: Laikrodis kaip reikiant nutaisytas DŽ1. Nutaisyti automobilį NdŽ. ║ pašalinti klaidas, nesklandumus: Labiausiai reikėtų įprašyti kuningiją, kad ji, išdavinėdama maldų kningas …,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sudoroti — tr. 1. sutvarkyti: Nueik į kiemą ir viską gražiai sudorok Graž. Sudorok akėčias kieme, kam jos be reikalo rūdyja Skr. Nesudorojai pakinkymo Krik. Visi gyvuliai iš laukų sugrįžo ir jau sudoroti Vaižg. | refl. intr., tr.: Jis visada susidoroja su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutaisyti — sutaisyti; Q656, M 1. tr. N, Š, L, LL205, Rtr, KŽ, NdŽ, Šl, Krs, Upt, Trk pašalinti gedimus: Pagedusį dziegorių sutaisyk J. Sutaĩsė meistrai trobą teip, kad ana negriūtum Yl. Sutaĩsė, sutvarkė man gryčelę Pl. Anie ten remontuo[ja], taiso –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”